Ziņo par diskrimināciju vai naida noziegumu

Izmantojot šo formu, lūdzam Jūs ziņot par:

  • naida incidentiem, par notikumiem, kas jūsuprāt tika balstīti aizspriedumos, nepatikā vai naidā pret LGBTQI personu vai kopienu
  • naida runu tiešsaistē, par izteikumiem, kas jūsuprāt tika balstīti aizspriedumos, nepatikā vai naidā pret LGBTQI personu vai kopienu
  • diskriminācijas gadījumiem darba vietā, izglītības iestādē vai kur citur, kas jūsuprāt tika balstīti aizspriedumos pret LGBTQI personu vai kopienu

Jums nav jābūt pilnībā pārliecinātam, vai ziņojumā norādītais ir naida incidents, naida runa vai diskriminācijas gadījums - mūsu speciālist pārbaudīs situāciju un izvērtēs vai noticis kāds pārkāpums, kā arī nepieciešamības gadījumā informēs par ziņojumu kompetentās iestādes. Droši ziņo! Sniedzot informāciju, lūdzam pēc iespējas precīzāk aprakstīt notikumu, vai arī atstājiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties un precizēt notikušo.

Izmantojot šo formu varat ziņot arī citiem gadījumiem, kā arī par labās prakses piemēriem saziņā ar valsts, pašvaldību, izglītības vai citām iestādēm, tai skaitā arī par jūsu pozitīvu vai negatīvu pieredzi saskarē ar kādu uzņēmumu.