Realizētie un esošie projekti

LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA realizē virkni projektu, kas vērsti LGBT kopienas atbalstam, tās stiprināšanai, kā arī dažādus interešu aizstāvības projektus. MOZAĪKAS esošie projekti saistīti ar tās kapacitātes stiprināšanu, LGBT kopienas veidošanu, naida noziegumu un naida runas monitoringu, "varavīksnes ģimeņu" atbalstu, kā arī ar citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Iekļaujoša ģimenes likumdošana

Projekts "Iekļaujoša ģimenes likumdošana" satur plašu aktivitāšu kopumu. Projekts sastāv no tiesību aktu analīzes un priekšlikumiem likumdošanas izstrādei, kas saistīta ar nereģistrētu pāru tiesiskās un sociālās aizsardzības problemātiku Latvijā.

Mozaīkas izaugsme

Projekta ietvaros plānots organizēt apmācības un prasmju paaugstināšanas aktivitātes, cilvēkresursu piesaistes un organizācijas atpazīstamības veicināšanas aktivitātes, tiks nodrošināts pamats turpmākās darbības attīstīšanai un paplašināšanai.

#ApturiNaidu

Projekta ietvaros tiks veikta naida runas monitorēšana sociālajos tīklos, kā arī ziņojumu nodošana tiesībsargājošajām iestādēm izmeklēšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāta esošās likumdošanas naida runas un naida noziegumu analīze, un sniegti priekšlikumu likumu bāzes izstrādei.

LGBT Latvijā 2020

Projekta ietvaros tiks veikta īpašs naida runas monitorings un ziņošanas analīze tiešsaistē, lai sniegtu objektīvu pārskatu par naida runas realitāti sociālajos tīklos. Papildus arī tiks veikta analīze par policijas reakciju un izmeklēšanu no naida runas perspektīvas.