LGBTQIA+ jauniešu grupa SKAPIS

SKAPIS ir LGBTQIA+ jauniešu grupa, kas darbojas LGBT un viņu draugu apvienības MOZAĪKA paspārnē. Savu darbību SKAPIS uzsāka 2010. gadā ar nolūku veidot drošu vidi, kur jauniešiem satikt citus LGBTQIA+ kopienai piederīgus jauniešus, kur būt atklātiem par savu seksuālo orientāciju vai dzimumidentitāti va tās izpausmi, kur gūt zināšanas par kopienai svarīgiem tematiem un gluži vienkārši labi pavadīt laiku neformālā gaisotnē.

Lai veicinātu gan pašu jauniešu, gan arī viņu draugu, ģimeņu, skolotāju un citu viņu dzīvēs iesaistīto cilvēku izpratni par seksualitātes un dzimumidentitātes jautājumiem, SKAPIS nāca klajā ar pirmo resursu LGBTQIA+ jauniešiem latviešu valodā mājaslapas skapis.eu formātā (tagad daļa no Pride.lv platformas), kurā tika publicēta informācija par lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu dzīvi.

Gadu gaitā SKAPIS ir organizējis daudz un dažādus pasākumus (filmu vakarus, dzejas/prozas vakarus, meistardarbnīcas, apmācības, lekcijas, akcijas un konkursus, neformālas tikšanās utt.), veidojis rakstus par LGBTQIA+ tematiku, organizējis atbalsta grupas, veicinājis sabiedrības izpratni un saliedējis jauniešus. Arī tagad turpinām to visu darīt un aicinām ikvienu interesentu apmeklēt gan mūsu pasākumus, gan arī pašiem iesaistīties jauniešu grupas SKAPIS darbībā. Vienmēr esam gatavi palīdzēt un atbalstīt citus LGBTQIA+ jauniešus un viņu ģimenes. Mums ir trīs darba valodas: latviešu, krievu un angļu.

SKAPIM ir vienlīdzīgas attieksmes politika, kas nozīmē, ka:

SKAPIS pret visiem cilvēkiem attiecas vienlīdzīgi. Mēs dzīvojam multikulturālā pasaulē un cienām cilvēku dažādību, novērtējam visu cilvēku pienesumu un talantus. SKAPIS ir iekļaujošs, un mums nav pieņemama jebkāda diskriminācija uz rases, ādas krāsas, nacionālās vai etniskās piederības, valodas, dzimuma identitātes un/vai tā izpausmes, reliģijas, politiskās pārliecības, vecuma, veselības, invaliditātes, sociālā stāvokļa, ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas, vai uz jebkura cita pamata, ko aizliedz Latvijas un saistošie starptautiskie dokumenti.

SKAPIM ir arī drošas vides politika, kas nozīmē, ka:

SKAPIS pulcēšanās vietas un interneta resursi ir droša vide ikvienam. Nevienas personas identitāte netiek atklāta un/vai publicēta bez pašas personas vēlmes un piekrišanas. Jebkuras privātie personas dati, tai skaitā vārds, uzvārds, un citi datus netiek izpausti nesaistītām personām vai publicēti rakstītā vai vizuālā veidā. Neviens cilvēks netiek fotografēts, filmēts vai citēts bez paša skaidras piekrišanas. Katrs cilvēks var izvēlēties savu atklātības veidu un pakāpi pēc paša ieskatiem un vēlmēm. Izņēmums var būt publiski pasākumi, kuros mēs nevaram garantēt personas anonimitāti, ja tāda nepieciešama.

Ar mums var sazināties: