Pasākumi un semināri

LGBT Nams kalpo kā mājas ne tikai LGBTQI organizācijām, interešu grupām un iniciatīvām, bet laipni aicina pie sevis arī citas cilvēktiesību jomā strādājošas organizācijas. LGBT Nama pasākumu un semināru programmā atrodami gan LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka, gan citu organizāciju un inciatīvu pasākumi un semināri. Mūsu pasākumos vienmēr tiek ievērots drošas vides princips un uz pasākumiem tiek gaidīti visi, kam interesē LGBTQI tiesības un cilvēktiesības. Sekojiet notikumu kalendāram!