Bibliotēka un lasītava

LGBT House Riga bibliotēka ir vienīgā publiski pieejamā LGBTQI tematikai veltītā literatūras izdevumu krātuve pastāvošā Latvijā un lielākā Baltijā. Bibliotēkas klāstā ir plaša klāstā ir grāmatas, kas aptver visdažādākos LGBTQI jautājumus: vēsturi, tiesības, psiholoģiju, socioloģiju, reliģiju, daiļliteratūru u.c., kā arī bibliotēkas krājumos atradīsiet pasaulē zināmākos LGBTQI žurnālus, filmas un informatīvos materiālus, kurus dāvinājuma veidā esam saņēmuši no dažādām LGBTQI organizācijām pasaulē.

Bibliotēkā atradīsi vairāk nekā 500 dažādu literatūras vienību. Lasītāja ērtībai grāmatas ir sakārtotas pēc tematikas, piemēram, Vēsture/Kultūra, Psiholoģija, Māksla/Kino, Romāni/Stāstu krājumi, Daiļliteratūra, Naida runa/Diskriminācija, Reliģija/Kristietība, Seksualitāte, Jaunieši/Iznākšana no skapja, Ģimene/Laulība, Veselība/HIV/AIDS, LGBTQI tiesības, Cilvēktiesības/Tiesību aizstāvība u.c. Bibliotēkā iespējams pasūtīt informācijas avotus arī no citām LGBTQI draudzīgām bibliotēkām.

Kā tu vari palīdzēt bibliotēkai augt?

  • Iesaki izdevumus krājumu papildināšanai - bibliotēkas krājumi regulāri tiek papildināti. Mēs labprāt uzklausīsim tavus priekšlikumus izdevumu iegādei un finansiālu iespēju robežās centīsimies tos īstenot.
  • Dāvini grāmatas un citus izdevumus pats - būtisks krājumu papildināšanas avots ir dāvinājumi. Esam pateicīgi ikvienam mūsu atbalstītājam, jo viņu dāsnums dod iespēju nodrošināt lasītājus gan ar vairākām konkrētu izdevumu kopijām, gan arī ar izdevumiem, kas bez dāvinājumu palīdzības mūsu krājumos nebūtu pieejami. Lai bibliotēkas piedāvājums kļūtu arvien daudzveidīgāks, pārlūko savus grāmatu plauktus, jo varbūt tur ir kāds izdevums, ko vēlies dāvināt bibliotēkai!
  • Iesūti bibliotēkai savus akadēmiskos darbus (bakalaura un maģistra darbus, pētījumus utml.) - mūsu bibliotēka un informācijas centrs ir vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus tiek uzkrāti visi ar LGBT jautājumiem saistītie zinātniskie darbi. Šie darbi tiek iekļauti katalogā, lai turpmāk arī citi studenti un pētnieki varētu tos viegli atrast un izmantot, radot jaunus pētījumus.