Ziedot ar bankas pārskaitījumu

Gadījumā, ja neizmanto augstākminētos pakalpojumu sniedzējus, bet tomēr Tevī ir vēlme finansiāli atbalstīt LGBT House Riga, to ir iespējams veikt arī veicot ziedojumu uz LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" norēķinu kontu bankā.

Swedbank norēķinu konts ziedojumiem

  • Ziedojuma saņēmējs: LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka
  • Reģistrācijas numurs: 40008100122
  • Banka: A/S Swedbank
  • SWIFT: HABALV22
  • Konta numurs: LV62HABA0551012826666